Firma J and B Tool Sales, która regularnie prowadzi działalność pod nazwą „ JB Tools ”, obsługuje tę witrynę internetową, składającą się z kilku powiązanych ze sobą stron internetowych korzystających z domeny internetowej jbtools.com („Witryna”). W całej Witrynie terminy „ JB Tools ”, „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do sprzedaży narzędzi J i B. J and B Tool Sales udostępnia Ci tę Stronę do użytku, pod wyraźnym warunkiem akceptacji przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania bez modyfikacji.

Akceptacja warunków

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do tej Strony lub korzystaniem z niej. Korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób oznacza zgodę i akceptację niniejszych Warunków użytkowania bez modyfikacji, w tym wszystkich dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem tej Witryny. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części Witryny, w tym między innymi wszelkich funkcji, narzędzi lub zasad, lub jakiejkolwiek dodatkowej treści, która może zostać dodana do naszej witryny w dowolnym momencie, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi użytkowników przeglądarek, dostawców, klientów i/lub sprzedawców. Ponadto, jako warunek korzystania z tej Strony, oświadczasz i gwarantujesz JB Tools , że nie będziesz korzystać z tej Strony w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze Warunki Korzystania lub zabroniony przez którąkolwiek z dostępnych polityk JB Tools za pośrednictwem tej Strony. Jeśli nie zgadzasz się i nie akceptujesz bez modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania, nie jesteś upoważniony do korzystania z tej Strony. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub zamiany dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Witryny lub dostęp do niej po jakichkolwiek modyfikacjach lub zmianach oznacza akceptację tych zmian.

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania poprzez korzystanie z Witryny, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że masz co najmniej 13 lat i korzystasz z tej Witryny pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli nie masz ukończonych 13 lat, nie możesz korzystać z Witryny. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, który zgodził się na związanie niniejszymi Warunkami użytkowania w imieniu osoby niepełnoletniej, zezwalając jej na dostęp do tej Strony, zgadzasz się ponosić pełną odpowiedzialność i przyjąć całą odpowiedzialność za korzystanie z Strony przez taką osobę niepełnoletnią .

Dokładność informacji

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej Witrynie były w 100% dokładne i wolne od błędów, nie gwarantujemy, że informacje zawarte w tej witrynie są dokładne, kompletne lub aktualne, ani nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli jakiekolwiek informacje zawarte w tej witrynie Witryna nie jest dokładna, kompletna ani aktualna. Wszystkie informacje podane w tej Witrynie, w tym między innymi wszystkie opisy produktów, informacje o produktach, ceny, promocje, oferty, koszty wysyłki, czasy transportu i/lub dostępność mogą ulec zmianie według naszego wyłącznego uznania w dowolnym momencie i bez powiadomienia .

Czasami w tej Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości, pominięcia lub inne błędy, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu transportu i/lub dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń, do zmiany lub aktualizacji informacji lub do modyfikacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje na tej Stronie lub jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niekompletne, niedokładne lub nieaktualne. Takie modyfikacje lub anulowanie zamówień będą dokonywane według naszego wyłącznego uznania i możemy to zrobić w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, aż do chwili złożenia i/lub zaakceptowania zamówienia i po nim.

Materiały zawarte w tej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy produktów wystawionych na sprzedaż w tej Witrynie. Różne czynniki, takie jak wyświetlacz Twojego urządzenia, mogą modyfikować wygląd produktów, które wystawiamy na sprzedaż w tej Witrynie, i nie możemy zagwarantować, że jakikolwiek kolor, który zobaczysz, będzie w 100% dokładny. Wszelkie poleganie na materiałach znajdujących się w tej Witrynie odbywa się na własne ryzyko. Podczas gdy my stoimy mocno za naszymi Gwarancja satysfakcji klientanie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów udostępnionych w tej Witrynie spełni Twoje oczekiwania.

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania jakichkolwiek informacji podanych na tej Stronie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia tej Witryny lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej nie powinna być traktowana jako wskazówka, że ​​wszystkie informacje zawarte w tej Witrynie zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

Ceny i dostępność

JB Tools nie ma obowiązku dalszego udostępniania lub oferowania do sprzedaży jakiegokolwiek produktu, który jest lub był wymieniony na tej Stronie i JB Tools zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zaprzestania, zawieszenia lub wycofania, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia dostępność dowolnego produktu wystawionego na sprzedaż w tej Witrynie. Niektóre produkty, promocje lub usługi mogą mieć ograniczoną ilość lub dostępność, a wszelkie zakupione produkty podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszymi Polityka zwrotów. JB Tools może, według własnego uznania i indywidualnie dla case case , ograniczyć ilość jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych lub wystawionych na sprzedaż do chwili złożenia i/lub przyjęcia zamówienia oraz po nim. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej Stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.

JB Tools nie ma obowiązku dalszego oferowania jakiegokolwiek produktu na tej Stronie po określonej cenie i JB Tools zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, do modyfikacji lub zmiany ceny jakichkolwiek produktów lub usług wystawionych na sprzedaż na tej Stronie . Wszystkie ceny produktów lub usług wystawione na sprzedaż w tej Witrynie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania.

JB Tools nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, zawieszenia lub modyfikacje dostępności produktów, ani JB Tools nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany cen produktów, usług lub czegokolwiek, co jest lub został wystawiony do zakupu za pośrednictwem tej Witryny. JB Tools zastrzega sobie prawo do poprawienia wszelkich błędów cenowych i możemy zastosować poprawioną cenę do Twojego zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania wszelkich ofert i/lub poprawienia wszelkich błędów (w tym błędów cenowych) związanych z zamówieniami złożonymi na tej Stronie, aż do chwili złożenia i/lub zaakceptowania zamówienia.

Materiały osób trzecich

Niektóre treści, produkty i/lub usługi dostępne za pośrednictwem tej Strony mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich. Niniejsza Witryna może zawierać łącza przekierowujące do witryn internetowych osób trzecich i/lub umożliwiające dostęp do opcjonalnych narzędzi będących własnością, zaprojektowanych i/lub obsługiwanych przez strony trzecie. Nie mamy żadnej kontroli nad materiałami, stronami internetowymi lub narzędziami stron trzecich, nie jesteśmy odpowiedzialni za ich badanie i ocenę, nie monitorujemy ich zawartości ani nie gwarantujemy ich użycia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem przez Ciebie z materiałów, stron internetowych lub narzędzi stron trzecich lub dostępu do nich za pośrednictwem tej Strony. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelki dostęp, jaki zapewniamy do materiałów, stron internetowych lub narzędzi stron trzecich za pośrednictwem tej Witryny, odbywa się bez żadnych gwarancji ani oświadczeń. Jakiekolwiek korzystanie z witryn internetowych i/lub narzędzi stron trzecich, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem tej Witryny, odbywa się wyłącznie według Twojego własnego uznania i na Twoje ryzyko, przy czym powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki regulujące wszelkie takie witryny internetowe, narzędzia lub materiały stron trzecich . Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub wykorzystaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami internetowymi stron trzecich. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować wyłącznie do osób trzecich.

Jakikolwiek dostęp zapewniany przez tę Stronę do jakichkolwiek witryn internetowych, narzędzi lub materiałów stron trzecich nie oznacza ani nie jest równy poparciu przez JB Tools strony trzeciej lub witryny internetowej, narzędzi lub materiałów strony trzeciej, chyba że wyraźnie stwierdzimy inaczej. Umieszczenie na tej Stronie jakichkolwiek materiałów, narzędzi lub łączy do stron internetowych osób trzecich nie oznacza, że JB Tools jest upoważniona do używania jakichkolwiek znaków towarowych, nazw handlowych, logo lub jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim należących do takich stron trzecich.

Treść przesłana przez użytkownika

Komentarze użytkowników, opinie i wszelkie inne przesłane do nas treści (takie jak zgłoszenia do konkursów itp.), niezależnie od tego, czy jakakolwiek treść została przesłana za naszą prośbą, czy bez niej, mogą zostać przez nas wykorzystane w dowolnym celu, według naszego wyłącznego uznania. Zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez uprzedzenia i bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i/lub w inny sposób wykorzystywać wszelkie kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany, komentarze lub inne materiały, które nam przesyłasz w jakikolwiek sposób, niezależnie od podstawy lub sposobu przekazania materiału. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do zachowania poufności przesłanych przez Państwa materiałów, wypłaty odszkodowania za przesłane materiały lub odpowiadania na przesłane przez Państwa materiały.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość przesłanych nam informacji. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią. Zgadzasz się, że wszelkie treści, które nam przesyłasz, są dokładne i nie wprowadzają w błąd oraz nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw związanych z prawami autorskimi, znakami towarowymi, prywatnością, osobowością ani żadnych innych praw osobistych lub majątkowych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać materiałów oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych, ani żadnych wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Witryny lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy.

Wyłączenie gwarancji; ograniczenie odpowiedzialności

Korzystanie z tej witryny odbywa się na własne ryzyko. wszystkie materiały na tej stronie są dostarczane w stanie „takim, jakim są”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym wszelkich warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszania praw. nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści tej witryny, nieprzestrzeganie przez Ciebie naszych warunków użytkowania, jakiekolwiek uszkodzenie Twojego urządzenia lub jakiekolwiek inne szkody, które możesz ponieść w związku z korzystaniem z tej witryny. w żadnym wypadku firma jb Tool Sales, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, dostawcy, kontrahenci, stażyści, usługodawcy lub licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z tej witryny w jakikolwiek sposób niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub z innego powodu. nie ponosimy i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, przypadkowe, wynikowe lub karne lub jakiekolwiek inne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi szkody związane z materiałami zawartymi na tej stronie, wszelkie opóźnienia w korzystaniu z tej witryny, niemożność korzystania z tej witryny, utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych lub koszty wymiany. nie można zagwarantować 100% bezpieczeństwa transmisji danych w Internecie. chociaż podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej witryny, nie możemy zagwarantować ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz i robisz to na własne ryzyko. wyraźnie nie gwarantujemy bezpieczeństwa naszej witryny ani zapobiegania utracie, zmianie lub niewłaściwemu dostępowi do informacji lub danych o Twoim koncie.

Niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód wynikowych lub przypadkowych. W takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

OGÓLNY

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z powodu naruszenia naszych Warunków użytkowania lub do odmowy świadczenia usług komukolwiek z innego powodu w dowolnym momencie. JB Tools nie ma obowiązku dalszego świadczenia usług komukolwiek ani umożliwiania komukolwiek dostępu do tej Strony i zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia wszelkich usług i/lub korzystania z tej Strony. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za ograniczenie lub zakończenie jakiejkolwiek usługi lub korzystania z Witryny.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży produktów lub usług wystawionych na sprzedaż lub dostępnych w tej Witrynie dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji, z dowolnego powodu i w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za takie ograniczenia. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego u nas do chwili złożenia i/lub zaakceptowania zamówienia oraz po jego zakończeniu. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, przy użyciu tej samej karty kredytowej i/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku dokonania przez nas zmiany lub anulowania zamówienia, możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani, podjąć próbę powiadomienia Cię o tym, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym i/lub numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia zrobiony. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Nie możesz używać tej Witryny ani żadnego produktu lub usługi zakupionej za jej pośrednictwem do jakichkolwiek nielegalnych, niemoralnych lub nieautoryzowanych celów, ani też nie możesz, poprzez korzystanie z Witryny, naruszać jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych zasad i praw lub lokalnych rozporządzeń. Zgadzasz się i gwarantujesz, że nie będziesz pozyskiwać, zbierać ani śledzić danych osobowych innych osób, a także nie będziesz ingerować lub obchodzić zabezpieczeń tej Witryny lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej. Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części tej Witryny, żadnego sposobu korzystania z tej Witryny lub jakichkolwiek kontaktów w tej Witrynie bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Zgadzasz się, że jesteś w pełni odpowiedzialny za dostarczenie nam aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonanych w tej Witrynie, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niedopełnienie tego obowiązku. Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w formie niezaszyfrowanej i mogą obejmować: (a) transmisje w różnych sieciach; i/lub (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci. Przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem tej Witryny podlega naszym przepisom Polityka prywatności.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie wybrane łącza lub elementy, które pobierasz, czy to z tej Witryny, czy z jakiejkolwiek innej witryny internetowej połączonej z tą Witryną za pośrednictwem hiperłącza lub w inny sposób, są wolne od złośliwych lub szkodliwych elementów, takich jak robaki, wirusy, konie trojańskie lub inne przedmioty o szkodliwym charakterze.

Żadne informacje zawarte w tej Witrynie nie powinny być interpretowane jako udzielenie, w sposób dorozumiany, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze Znaku towarowego wyświetlanego w Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić J i B Tool Sales (oraz naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców) w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. stażyści i pracownicy) przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami lub szkodami wszelkiego rodzaju i charakteru, znanymi i nieznanymi, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej poniesionymi przez nas lub jakąkolwiek stronę trzecią, wynikającymi z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania, Twojego naruszenie którejkolwiek z zasad zawartych w tej Witrynie lub naruszenie przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

Jeśli według naszego wyłącznego uznania nie dotrzymasz lub podejrzewamy, że nie dopełniłeś któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, możemy według własnego uznania zakończyć lub ograniczyć korzystanie z tej Witryny w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do daty rozwiązania umowy włącznie. Zobowiązania i zobowiązania zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki użytkowania i korzystanie z tej Witryny podlegają przepisom prawa stanu Michigan w USA, interpretowane i egzekwowane zgodnie z nimi.

Wyłącznym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z korzystania z tej Strony będzie stan Michigan. Niniejszym wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów, trybunałów, agencji i/lub wszelkich innych organizacji rozstrzygających spory w hrabstwie Wayne w stanie Michigan, USA w przypadku wszelkich roszczeń lub sporów wynikających w jakikolwiek sposób z lub w związku z tą Stroną. Korzystanie z tej Strony jest niedozwolone w jakiejkolwiek jurysdykcji, która nie uznaje lub nie zapewnia pełnej skuteczności wszystkich postanowień niniejszej umowy. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, ustalenie to nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych pozostałych postanowień.

Jakiekolwiek niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Postanowienia niniejszych Warunków użytkowania stanowią i reprezentują całą umowę dotyczącą korzystania przez Ciebie z tej Witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze i jednoczesne umowy, negocjacje, oświadczenia, gwarancje, komunikację i porozumienia pomiędzy Tobą a nami, ustne lub pisemne, w odniesieniu do z tematyką tu przedstawioną. Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane na niekorzyść autora.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania, skontaktuj się z nami pod adresem support@jbtools.com. Chociaż nie spodziewamy się żadnych problemów w odpowiadaniu na Twoje pytania, JB Tools nie gwarantuje, że otrzyma Twoją wiadomość e-mail w odpowiednim czasie i nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do odpowiadania lub podejmowania działań w związku z otrzymaną korespondencją.